I.

II.

© Signe Vad 2015

SOL KOMMER SYDFRA, SØSTER TIL MÅNE

Imaginære landskaber, levende organismer og syntetisk natur.

 

Udstillingen Sol kommer sydfra, søster til måne søger at tilbyde mulighed for sameksistens mellem en række modsætningsforhold, ud fra en overordnet betragtning af natur i forhold til kultur. Denne specifikke dikotomi agerer som en prisme, hvorigennem andre binære forhold manifesterer sig.

 

Kunstig/naturlig koncept/materiale form/indhold sansning/intellekt subjekt/objekt

 

I følge den franske filosof Jacques Derrida, skaber binære oppositioner et ideologisk værdihierarki, som vil betragte den ene pol som universel og oprindelig, og den anden som underlegen og afledt. Ved at skære på tværs af eksisterende poler, præsenterer de fire kunstnere hybrider, der hver især udfordrer kulturelle konstruktioner af binære værdiøkonomier. Kunstnerne undersøger her grænsefeltet imellem polerne, hvor en flydende overgang bliver tydelig i deres fælles insisteren på materialitet uden at forsage det konceptuelle.

 

Titlen "Sol kommer sydfra, søster til måne" er en strofe fra Vølvens Spådom - første digt fra den oldnordiske digtsamling kendt som Ældre Edda. Vølvens Spådom tjener i dag som vor primære kilde til viden om den oldnordiske skabelsesmyte, kosmologi og verdenssyn. I udstillingens sammenhæng er titlen en påmindelse om, at den moderne, rationalistiske verdensanskuelse ligeledes er en fortælling, der hverken er statisk eller ahistorisk, men tværtimod udsættes for kontinuerlig genforhandling.

 

 

 

Udstillingen Sol kommer sydfra, søster til måne blev kurateret af Elena Lundqvist Ortíz og Astrid Wang på Udstillingsstedet TYS i København (9. - 31. oktober 2015)

 

Medvirkende kunstnere: Naja Ryde Ankarfeldt, Laurits Nymand Svendsen, Sidsel Christensen & Siska Katrine Jørgensen

 

 

 

/////°∆‹ english

 

 

 

Imaginary landscapes, living organisms and synthetic nature.

 

The exhibition Sol kommer sydfra, søster til måne seeks to offer the possibility of coexistence between a number of oppositions through an overall reflection on the binary relationship between nature vs culture. This specific dichotomy acts as a prism through which other binary relationships manifest themselves.

 

Artificial/natural concept/material form/content senses/intellect subject/object

 

According to the French philosopher Jacques Derrida, binary oppositions produce ideological hierarchies of value, in which one is seen as universal and original, and the other as inferior and secondary. By cutting across the existing poles, the four artists provide hybrids, each challenging cultural structures of binary signifying economies. The artists examine the space between the poles, where a fluid transition is evident in their common insistence upon materiality without forsaking the conceptual.

 

The title "Sol kommer sydfra, søster til måne" is a line from Völuspá - the first poem of the Old Norse poetry collection known as The Poetic Edda. Völuspá serves today as our primary source of knowledge about the Old Norse creation myth, cosmology and worldview. In the exhibition context the title is a reminder that the modern, rationalist worldview is, likewise, a tale that is neither static nor ahistorical, but rather subject to continuous renegotiation.

 

 

 

The exhibition Sol kommer sydfra søster til måne was curated by Elena Lundqvist Ortíz and Astrid Wang at Exhibition Space TYS in Copenhagen (October 9th - 31st 2015)

 

Contributing artists: Naja Ryde Ankarfeldt, Laurits Nymand Svendsen, Sidsel Christensen & Siska Katrine Jørgensen

 

 

 

 

HUMAN-TREE-MACHINE

© Daniel Urhøj 2017

Do you wanna chat with a tree?

 

Laboratory for Aesthetics and Ecology has invited a myriad of agents into a multidisciplinary and transspecies assembly. Programmers, bioengineers, artists, trees, mosses, algae, computers, lights, and sensors together form an immersive and interactive installation in the agricultural show’s judge tower at Roskilde Festival. Here it is possible to communicate with the Roskilde Festival site’s trees through a chat interface.

 

The computers are overgrown and infiltrated by trees and their symbionts. Through a bio-sensor-network on the surrounding trees connected to an Artificial Intelligence-computer-algorithm, the trees will hack the digital interface. The entire installation is constantly modified by impulses from the trees, impulses that will be translated into a visual and verbal language. Hereby we investigate possibilities of engaging non-humans in the festival and what happens when trees hack our conversations.

 

 

Credits:

Curated by Elena Lundqvist Oríz from Laboratory for Aesthetics and Ecology in collaboration with Roskilde Festival,

Concept: Martin Malthe Borch (BioFabLab RUC) and Elena Lundquist Ortíz (Laboratory for Aesthetics and Ecology),

Artists: Naja Ryde Ankarfeldt and Peter Hjetting,

Bio-sensor-network: Johan Pedersen and André Hansen,

AI-programming: Andreas Refsgaard and Lasse Korsgaard (STØJ),

AI-writer: Kasper Holm,

Architect: Line Kjær,

Carpentry: Line Hvidbjerg (DYKE & DATTER),

Social media responsible: Rebeca Lundqvist Ortíz,

Hosts: Kristina Sand Pedersen and Alex Ramskov.

 

Thanks to the network Biologigaragen for contributing with very talented people and thanks to BioFabLab RUC for materials and workspace.

 

#HumanTreeMachine